دسته : Uncategorized

یهود ستیزی در جهان

سخنان اخیر امانوئل مکرون در ارتباط با گسترش یهود ستیزی در فرانسه بسیار جالب توجه است. یهود ستیزی در تمامی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان روز به روز...

کمتر از 30 ثانیه